براق کردن شیشه ها

چگونه شیشه های براق داشته باشیم -شیشه ها را در روزهای ابری پاک کنید چون در روزهای آفتابی شیشه ها به سرعت پاک می شوند و لکه ها روی شیشه ها باقی می ماند.

نیازمندیهای دکوراسیون داخلی

 چگونه شیشه های براق داشته باشیم

 -شیشه ها را در روزهای ابری پاک کنید چون در روزهای آفتابی شیشه ها به سرعت پاک می شوند و لکه ها روی شیشه ها باقی می ماند.

-برای اینکه شیشه های منزل خود را  تمیز تر پاک کنید وشیشه ها براق تر شوند کمی سرکه در ظرف آب بریزید وبا روزنامه های باطله شیشه ها را پاک کنید.

تنظیمات

این پرونده را به اشتراک بگزارید :

Facebook Twitter Google LinkedIn

برچسب ها

براق

کردن شیشه

شیشه و سرکه

شیشه و باران

نیازمند یهای دکوراسیون داخلی