چیدمان پنجره بلند

برخی از خانه ها سقف های بلند و در نتیجه، پنجره های بلند دارند. تزئین این پنجره ها تا حد زیادی دشوار به نظر می رسد. اما استفاده از پرده مناسب برای آنها علاوه بر زیبایی، برای کنترل نور، هدر نرفتن انرژی و دید نداشتن از بیرون نیز بسیار مهم است. بنابراین، اگر ایده ای برای تزئین این پنجره ها ندارید، ادامه مطلب را بخوانید.

پوشش کامل

اگر پنجره های بلند دارید و نمی خواهد در و همسایه از همه خانه و زندگی شما سر در بیاورند، پرده های بلند و پارچه ای نصب کنید که به هیچ عنوان از بیرون به داخل خانه دید نداشته باشد. پرده های توری برای این منظور مناسب نیستند. اگر

هم می خواهید توری نصب کنید، باید یک لایه آستر نیز زیر آن بزنید که دید نداشته باشد.

              


پوشش چند بخشی


برای اینکه در صرف هزینه های خود صرفه جویی کنید، می توانید فقط بخش هایی از پنجره که از بیرون دید دارد را بپوشانید. به این ترتیب نور خانه را نیز خفه نمی کنید. یعنی پنجره های بلندی که در بالا و نزدیک سقف های بسیار بلند قرار

دارند را بی خیال شوید و فقط قسمت های پایین که از بیرون به داخل دید دارند را با پرده های مجزا و تاشونده بپوشانید.