گروه آگهی ها: دیپلم رسمی آموزش و پرورش
  • آگهی 0 ستاره
    • دیپلم رسمی آموزش و پرورش

    • دیپلم رسمی آموزش و پرورش چگونه به آسانی دیپلم بگیرید؟ دیپلم ردیها و مردودیهای نظام قدیم و جدید به آسانی و سریع دیپلم بگیرید! نحوة اخذ دیپلم رسمی از آموزش و پرورش دیپلم نحوة اخذ دیپلم ویژة دانش آموزان روزانه وشبانه ،دارندگان مدرک سیکل داوطلبان آزاددریافت دیپلم دوم،دیپلم ردیهاودیپلم ناقصی ها دانش آموزان متقاضی مدرک دیپلم به چند دسته اصلی ذیل تقسیم میگردد. 1-دارندگان ...
    • استان : اصفهان - تلفن : 031-36246387 - تاریخ : 13961121
    • دیپلم دیپلم در اصفهان دیپلم برای شاغلین