آذران فضا نما

0

آذران فضا نما
تاریخ : 13961009
استان : تهران
آدرس : تهران – خیابان آفریقا – جنب پارک خشایار – برج افرا
تلفن : 8399 -021
ایمیل : info@azaran.com
وب سایت : www.azaran.com


دپارتمان طراحی شرکت یکی از فعال ترین واحدها در این مجموعه می باشد. یک تیم حرفه ایی از آرشیتکت ها و طراحان داخلی که در کنار ارائه خدمات طراحی، بمنظور آشنایی و اشراف کارفرمایان به محیط زندگی و فضای کاری خود اقدام به ارایه تصاویر سه بعدی در ابعاد واقعی می نمایند. این مجموعه در کنار واحد نظارت به منظور اطلاع و آشنایی کارفرمایان خود اعم از مهندسین مشاور و مجریان ساختمان، در موارد خاصی اقدام به تهیه دستورالعمل منطبق بر اســتــانــداردهــا نـمــوده اســت که قبل از اجرای هر پروژه، نقشه ها، اسناد و مدارک مرتبط را در اختیار ایشان قرار می دهد.

برای طــراحــی و ســاخـت یک پــروژه این مراحل به ترتیب هم طی می شود.

مـرحـلـه اول: بــازدیــد از پـروژه توسط کارشناسان فروش همراه کارشناس طراحی جهت برداشت پلان اولیه و دریافت خواسته های مشتری می باشد.
مرحـلـه دوم: طراحی اولیه بر اساس خواسته های مشتری که می تولند به صورت دو بعدی و سه بعدی باشد .
مرحلـه ســوم: ارائه طرحهای اولیه به مشتری جهت دریافت تاییدیه یا تغییرات احتمالی .
مرحله چهارم: دریافت تاییدیه نهایی و عقد قرارداد .
مرحله پنجم: برداشت نهایی از پروژه جهت ترسیم نقشه اجرایی .
مرحله ششم: دستور تولید به کارخانه به کارخانه جهت ساخت .
برچسب ها

یادداشتهای کاربران
نام شما :
ایمیل :
وب:
پیام :
کد امنیتی :

نمایش آگهی های مشابه